Infotöötlus

Efektiivse töökorralduse üks osa on info käsitlemise kiirus ning kättesaadavus. Oleme seadnud eemärgiks käsitleda võimalikult palju andmeid elektrooniliselt. Tellimusi võtame vastu automatiseeritult (kliendi infosüsteem väljastab elektroonilisi tellimusi NTT infosüsteemi), e-maili, telefoni või faksi teel.
Vastuvõetud tellimused kinnitatakse ning seejärel suunatakse täitmiseks vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Peale kauba väljastamist on võimalik automaatselt teavitada nii kauba saajat kui ka terminali väljastatud kaubast.
Arvete väljastamine toimub enamjaolt automatiseeritult, kliendile saadetakse elektroonilised arved. Võimalik on kasutada erinevaid arve väljastusviise (lähetus-, perioodi-, sihtkoha- või koondarvepõhine).
Arendamisel on projektid, mis võimaldavad veelgi ladusamat andmete vahetust tootja, kliendi ja lõpptarbija vahel.


© 2021 Novaterra Trade AS Telefon: +372 435 5780 | E-mail: info@ntt.ee
IITEE
 
Kodulehetöid perioodil 05.02-2011-31.12.2011 toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.